Publicerad: 5 januari 2018

Nyckeltal för barn och unga

Nyckeltal med barn och unga i fokus innehåller 20 nyckeltal som representerar olika aspekter av barn och ungas situation utifrån flera verksamhetsområden i kommunen. I sammanställningen finns också en vägledning hur nyckeltalen kan tolkas och användas.

Nyckeltal för barn och unga (PDF, öppnas i nytt fönster)

Att främja barn och ungas välfärd är en av kommunernas viktigaste uppgifter. I arbetet med att utveckla och förbättra sina insatser behöver varje kommun känna till förutsättningar och villkor för barn och unga i den egna kommunen.

Vägledningen ska ge stöd och inspiration till att använda verksamhetsövergripande statistik om barn och ungas situation i kommunernas utvecklingsarbete för att främja barn och ungas välfärd.

Kommunresultat 2010-2014 (excelfil)

Kommun och landstingsdatabasen (KOLADA)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot