Publicerad: 1 oktober 2019

Risk- och händelseanalys inom den sociala barn- och ungdomsvården

Som ett stöd för analys och kvalitetssäkring av verksamheten inom individ- och familjeomsorgen har SKL tagit fram en modell för risk- och
händelseanalys.

Syftet med modellen är att den ska vara ett stöd i att förebygga och hantera risker och missförhållanden i verksamheten och bidra till en lärande och utvecklande organisation.

Modellen tar sin utgångspunkt i regleringen av Lex Sarah och föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Den riktar sig till chefer, verksamhetsansvariga och analysledare. Modellen har som målsättning att se analysen av risker eller händelser som en del i att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

Modell fr risk och handelseanalys

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot