Publicerad: 3 december 2018

Systematisk uppföljning barn och unga

Systematisk uppföljning av verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som socialnämnden är skyldig att bedriva. SKL stödjer kommunernas arbete med uppföljning genom olika utvecklingsarbeten.

Det är viktigt att det finns tillförlitliga system för att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra den sociala barn- och ungdomsvården. Här beskrivs de utvecklingsarbeten som SKL bedriver i syfte att stödja kommunerna i arbetet med systematisk uppföljning.

Beställarnätverk för socialtjänsten

Under hösten 2018 kommer SKL med stöd av Vinnova undersöka om och hur ett beställarnätverk för socialtjänst skulle kunna stödja kommunerna i att upphandla och införa innovativa verksamhetssystem och digitala stöd i sina verksamheter.

Beställarnätverk för socialtjänsten

Brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen

Under de senaste åren har SKL tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), utvecklat nationella brukarundersökningar för flera verksamhetsområden inom socialtjänsten, bland annat för den sociala barn- och ungdomsvården Brukarundersökning IFO.

Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen

Uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Under 2016-2017 har projektet Webbkollen Barn och Unga utvärderat hur ett antal BBIC-variabler för uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården fungerade i praktiken. En slutrapport togs fram våren 2018 för att beskriva användningen av variablerna och erfarenheterna från projektet.

Webbkollen Barn och unga

IT-stöd för BBIC

SKL har arbetat med att stödja kommunerna i frågan om IT-stöd för BBIC och tagit fram flera rapporter samt ett underlag till en kravspecifikation för upphandling av IT-stöd för BBIC.

IT-stöd för BBIC

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot