Publicerad: 5 oktober 2018

IT-stöd för BBIC

Barns behov i centrum (BBIC) är ett system som kommuner kan använda i arbetet med systematisk uppföljning. En förutsättning är fungerande IT-stöd, vilket idag saknas i många kommuner. SKL stödjer kommunerna i arbetet att upphandla IT-stöd.

Kommunerna ansvarar för att upphandla IT-stöd som stödjer verksamheterna i att arbeta med BBIC. SKL stödjer kommunerna i det arbetet och har även tagit fram tre rapporter som beskriver utvecklingsarbetet.

Nationell kartläggning av kommunernas IT-stöd för BBIC, 2013 (PDF öppnas i nytt fönster)

Rapport IT-stöd för BBIC - en förstudie med visioner framåt, 2014 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Förvaltning av IT-stöd för BBIC, 2015, (PDF, öppnas i nytt fönster)

SKL har också i samverkan med kommuner, IT-leverantörer och Socialstyrelsen även tagit fram ett underlag till en kravspecifikation för upphandling av IT-stöd för BBIC.

Kravspecifikation IT-stöd BBIC (Excellfil, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot