Publicerad: 31 augusti 2015

Verksamhetsöverskridande ledning och styrning

Framgångsrikt stöd till barn och unga och effektiv resursanvändning
förutsätter ett perspektiv bortom verksamhetsbaserade stuprör. SKL har tagit fram ett processtöd för att arbeta mer verksamhetsöverskridande.

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en modell och ett processtöd för verksamhetsöverskridande ledning och styrning av barn- och ungdomspolitik på lokal och regional nivå.

Barn och unga här, nu och framåt – ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor

SKL har också identifierat 32 nyckeltal som beskriver barns och ungas livssituation på kommun- respektive landstingsnivå.

Utförlig beskrivning av identifierade nyckeltal (PDF, nytt fönster)

Tjänster

Nyckeltal av barn och ungas uppväxtvillkor ur olika aspekter på kommun- och landstingsnivå.

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot