Publicerad: 4 maj 2017

Nya ersättningar för ensamkommande barn och unga

Regeringen har presenterat en ny förordning och vissa ändringar i befintliga förordningar för de statliga ersättningarna för asyl- och flyktingmottagandet.

PM – Nya ersättningar för asyl- och flyktingmottagande (PDF, nytt fönster)

Förändringarna gäller i huvudsak de tidigare aviserade förändringarna för ersättningarna för ensamkommande barn. Den nya förordningen innebär dock även vissa andra förändringar. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2017.

I denna PM har SKL sammanfattat de nya ersättningarna och de övergångsbestämmelser som gäller samt förtydligat ett par oklarheter. Viktiga ändringar i ansökningsförfarandet och kommunernas uppgiftsskyldighet gentemot Migrationsverket beskrivs också.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot