Publicerad: 29 maj 2017

Placerade barn och unga

För närvarande saknas det nationell statistik kring hur många barn och unga som är placerade genom socialtjänsten. 2017 beräknas den nationella statistiken kunna ge en komplett bild då den då även innefattar gruppen ensamkommande barn och unga.

Idag finns tre olika placeringsformer; familjehem, stödboende och hem för vård eller boende (HVB). De flesta placeringar sker med samtycke från vårdnadshavare eller god man men en del görs även med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialtjänsten behöver ofta samverka med hälso- och sjukvård samt skola för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot