Publicerad: 5 oktober 2018

Placerade barn och unga

För närvarande saknas det nationell statistik kring hur många barn och unga som är placerade genom socialtjänsten som är ett uppdrag för Socialstyrelsen. Statistiken visar idag endast uppgifter för barn och unga med ett fullständigt personnummer.

Idag finns tre olika placeringsformer; familjehem, stödboende och hem för vård eller boende (HVB). De flesta placeringar sker med samtycke från vårdnadshavare eller god man men en del görs även med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Socialtjänsten behöver ofta samverka med hälso- och sjukvård samt skola för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elisabeth Melin
    Handläggare
  • Fredrik Hjulström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot