Publicerad: 1 september 2016

Akuta förändringar för mottagandet av ensamkommande barn

Idag tvingas många kommuner att dagligen bryta mot lagen för att kunna tillgodose skydd och stöd för alla socialtjänstens barn. Låt istället staten ta ansvar för att tillfälligt föra in lättnader i lagstiftningen.

Exempel på regelförändringar som SKL vill se. Listan uppdateras kontinuerligt:

  • I den krissituation som råder behöver det finnas möjlighet för socialtjänsten att göra prioriteringar på samma sätt som inom t. ex hälso- och sjukvården, där professionella bedömningar styr och inte lagstadgade tidsgränser. Låt även socialtjänsten prioritera.
  • Idag saknas utbildningsmaterial anpassat för familjer som tar emot ensamkommande barn med annat språk än svenska. Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram det.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot