Publicerad: 7 juni 2017

Avvikna barn, misstanke om brott

Enligt Migrationsverket försvinner varje år cirka 300 ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

Länsstyrelserna fick  i januari 2016 ett uppdrag från
regeringen att göra en nationell kartläggning och att föreslå åtgärder kring
ensamkommande barn som försvinner. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm och pågår under 2016 och 2017.

Länsstyrelsens arbete med ensamkommande barn som försvinner.

Åtgärdsförslag och metodstöd

Länsstyrelsens arbete med regeringsuppdraget har under 2016
resulterat i en rad åtgärdsförslag. Under 2017 har även ett metodstöd arbetats fram.

Länsstyrelsens åtgärdsförslag samt metodstöd för barn som försvinner

Gemensam handlingsplan

Tidigare har en handlingsplan som gäller för ensamkommande
asylsökande barn och ungdomar som reser in via Arlanda och avviker eller
riskerar att avvika från kommunala boenden tagits fram. Handlingsplanen togs fram 2008, i en annan situation än dagens, men kan ändå fungera som stöd för vad man behöver tänka på. Handledningen är framtagen av Gränspolisavdelningen Stockholm, Migrationsverket, Socialtjänsten i Stockholms stad och Socialtjänsten i Sigtuna kommun.

Handlingsplanen för avvikna barn (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot