Publicerad: 13 januari 2017

Inte längre tvingande med eget rum i HVB-hem

Barn som placeras bör få ett eget rum - men det är ingen tvingande regel. Det enskilda barnets behov ska vara vägledande.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd 3 kap.1 § tolkas efter sin lydelse, vilket betyder att barn som placeras i regel bör få eget rum. Det finns alltså ingen skyldighet för den som utövar verksamheten att alltid erbjuda ett eget rum.

Det är det enskilda barnets behov och önskemål ska vara avgörande för om det ska erbjudas eget rum. Det kan även uppstå andra situationer då barn, efter individuell bedömningar, inte kan erbjudas eget rum utan får dela rum med andra barn.

Mer information om vilka riktlinjer som gäller finns under våra sidor om myndigheternas ansvar.

Myndigheternas ansvar

Eget rum inget krav, information från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot