Publicerad: 2 november 2016

Erbjuda tolk

När en myndighet har att göra med någon som inte behärskar språket bör myndigheten vid behov anlita tolk.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) ska en patient ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd, metoder för undersökning, vilken vård och behandling som finns, sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt information omvårdgivare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot