Publicerad: 5 oktober 2018

Överförmyndaren ansvarar för god man

Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun där barnet befinner sig som utser och har ansvar för god man.

Överförmyndarens uppgifter i ärenden om ensamkommande barn:

  • ge barnet tillfälle att yttra sig innan god man är utsedd
  • avgöra genom kontroller vem som är lämplig som god man (RPS belastningsregister, Kronofogden, socialtjänsten, referenser)
  • utse god man
  • se till att god man får utbildning för sitt uppdrag
  • besluta om arvode för god man
  • utöva tillsyn av god man
  • byta god man eller besluta om att det ska upphöra.

Lagstöd

Bestämmelser om överförmyndare och gode mannens uppdrag finns i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen, lagen om god man för ensamkommande barn, förvaltningslagen, kommunallagen med flera.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot