Publicerad: 5 oktober 2018

Webbutbildning god man för ensamkommande barn

Webbutbildningen för god man har tagits fram för att öka rättssäkerheten för de ensamkommande barnen och tydliggöra gode mannens uppdrag.

Utbildning för God man för ensamkommande barn

Målgrupp: Den som vill bli god man för ensamkommande barn.

Utbildningen kan genomföras lokalt eller regionalt under ett antal tillfällen och kombineras med en webbutbildning. För denna webbutbildning krävs det inte någon inlogg, men den kan vara svår att följa från läsplatta.

Arrangörer och inloggning, god man-utbildning

Arrangörsmaterialet riktar sig till överförmyndare och regionala aktörer som arrangerar kursen kring uppdraget som god man till ensamkommande barn. Du behöver inloggning för att komma åt arrangörsmaterialet. För själva webbutbildningen God man krävs det inte någon inloggning.

Utbildning för dig som är arrangör

För inloggningsuppgifter för arrangörer av utbildningar kontakta ove.ledin@skl.se

Samarbete med Röda korset

Förfrågning om medverkande och föreläsare från Röda Korset till god manutbildning:

Lena Yohanes
lena.yohanes@redcross.se

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot