Publicerad: 5 februari 2019

SKL:s agenda för integration

SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering innehåller 65 punkter med förslag till regering och riksdag och utvecklingsområden för kommuner och regioner som syftar till att förbättra asyl- och flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige.

Förslagen och utvecklingsområdena omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och regioner samt forskning och utveckling. Agendan har tagits fram i nära dialog med SKL:s medlemmar och antogs av styrelsen den 10 mars 2017.

Några av punkterna ur agendan som berör ensamkommande barn och unga:

 • För över ansvaret för det initiala mottagandet av ensamkommande barn till staten
 • Förtydliga anknytningsbegreppet för anvisning av ensamkommande barn
 • Förändra systemet med gode män
 • Säkerställ lagstiftning mot barnäktenskap och ta fram vägledning till kommuner
 • Se över ersättningen vid ankomst och mottagande av ensamkommande barn
 • Inför nya ersättningar för att samtliga kommunala kostnader ska täckas
 • Höj ersättningsnivåerna i befintliga ersättningar
 • Säkerställ att staten tar det samlade ansvaret för de som får avslag på ansökan om asyl
 • Skapa anpassade boendelösningar för ensamkommande över 18 år
 • Utvärdera hur psykisk ohälsa och missbruk utvecklas hos nyanlända samt stärk det suicidpreventiva arbetet.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Ove Ledin
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot