Publicerad: 14 juli 2017

SKL:s agenda för integration

SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering innehåller 65 punkter med förslag till regering och riksdag och utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner som syftar till att förbättra asyl- och flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige.

Förslagen och utvecklingsområdena omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och landsting samt forskning och utveckling. Agendan har tagits fram i nära dialog med SKL:s medlemmar och antogs av styrelsen den 10 mars 2017.

Några av punkterna ur agendan som berör ensamkommande barn och unga:

  • För över ansvaret för det initiala mottagandet av ensamkommande barn till staten
  • Förtydliga anknytningsbegreppet för anvisning av ensamkommande barn
  • Förändra systemet med gode män
  • Säkerställ lagstiftning mot barnäktenskap och ta fram vägledning till kommuner
  • Se över ersättningen vid ankomst och mottagande av ensamkommande barn
  • Inför nya ersättningar för att samtliga kommunala kostnader ska täckas
  • Höj ersättningsnivåerna i befintliga ersättningar
  • Säkerställ att staten tar det samlade ansvaret för de som får avslag på ansökan om asyl
  • Skapa anpassade boendelösningar för ensamkommande över 18 år
  • Utvärdera hur psykisk ohälsa och missbruk utvecklas hos nyanlända samt stärk det suicidpreventiva arbetet.

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot