Publicerad: 10 januari 2018

Webbutbildning olika aktörers ansvar för ensamkommande barn

Utbildningen ska tydliggöra olika aktörers ansvar för ensamkommande barn. Utbildningen går genom socialtjänstens, Migrationsverkets, överförmyndarens, hälso- och sjukvårdens och skolans ansvar.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot