Publicerad: 22 december 2017

E-tjänst för prioritering av familjehem i Sverige

På grund av det ökade behovet av familjehem utvecklar SKL e-tjänsten ”FamiljehemSverige”. Tjänsten tar emot och prioriterar intresseanmälningar till kommuner från privatpersoner som vill bli familjehem.

E-tjänsten består av ett självtest och ett formulär för intresseanmälan som fylls i av intresserad privatperson. Med hjälp av frågorna i självtestet får besökaren en inblick i vad som förväntas av den som vill bli familjehemsförälder. Självtestet har tagits fram eftersom kunskapen om vad det innebär att vara familjehem generellt sett är låg.

E-tjänsten Familjehemsverige

Underlättar bedömningen

Formuläret med intresseanmälan innehåller frågor som efter att de besvarats, via en säker kommunikationsplattform (SecureMailbox), skickas till den kommun som privatpersonen väljer. Svaren i sin tur värderas utifrån den sökandes engagemang och livssituation. Allt för att underlätta den initiala bedömningen och sorteringen av inkommande intresseanmälningar.

Mer information om tjänsten

Är ni som kommun intresserade av att delta? Kontakta oss via familjehemsverige@skl.se

Information om tjänsten och dess utveckling

Bakgrund

Projektet Uppdrag Psykisk Hälsa som tagit fram tjänsten är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot