Publicerad: 5 december 2017

Omkostnadsersättning för familjehem, kontaktfamiljer och kontaktperson

Du som arbetar som handläggare eller chef inom Socialtjänsten hittar på den här sidan information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård/kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt handläggningen av detta.

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner är uppdragstagare åt socialnämnden och inte anställda. För uppdraget utgår ett arvode, som varierar i storlek beroende på hur omfattande uppdragstagarens arbetsinsats bedöms vara. Det utgår även en omkostnadsersättning som är till för att täcka de merkostnader som familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får i sitt uppdrag.

Avdrag i deklarationen för familjehem

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster.

SKL har höjt omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 och framåt med 130 kronor per månad och uppdragstagare. Beloppet är fortfarande aktuellt. Omkostnadsersättningen ska kompensera uppdragstagaren för de faktiska omkostnader som uppdrag medför.

Höjningen av omkostnadsersättningen på 130 kronor per månad och uppdragstagare ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen. Alltså inte per uppdrag. Summan är inte inkluderad i de belopp och procentsatser som finns i SKLs rekommendationerna.

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017, Cirkulär 16:59

Information till privatpersoner

Om du som privatperson och vill få mer information om familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner kan du anmäla ditt intresse till din hemkommun som hanterar förfrågningar.

Lista med kommuner

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot