Publicerad: 24 augusti 2017

Omkostnadsersättning för familjehem, kontaktfamiljer och kontaktperson

Du som arbetar som handläggare eller chef inom Socialtjänsten hittar på den här sidan information som rör ersättningar och villkor vid familjehemsvård/kontaktfamiljer och kontaktpersoner samt handläggningen av detta.

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner är uppdragstagare åt socialnämnden och inte anställda. För uppdraget utgår ett arvode, som varierar i storlek beroende på hur omfattande uppdragstagarens arbetsinsats bedöms vara. Det utgår även en omkostnadsersättning som är till för att täcka de merkostnader som familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får i sitt uppdrag.

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband med förvärvsinkomster.

Sveriges Kommuner och Landstings har höjt omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 och framåt med 130 kronor per månad och uppdragstagare. Beloppet är fortfarande aktuellt. Omkostnadsersättningen ska kompensera uppdragstagaren för de faktiska omkostnader som uppdrag medför.

Höjningen av omkostnadsersättningen på 130 kronor per månad och uppdragstagare ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen. Alltså inte per uppdrag. Summan är inte inkluderad i de belopp och procentsatser som finns i SKLs rekommendationerna.

Cirkulär 16:59

Information till privatpersoner

Är du privatperson och vill få mer information och anmäla ditt intresse – kontakta din hemkommun som hanterar förfrågningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot