Publicerad: 28 juni 2016

Omkostnadsersättning

SKL:s styrelse har den 14 december 2007 beslutat att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad för den ökade beskattningen. Dessa uppgifter är fortfarande aktuella.

Förbundet har i två skrivelser daterade 2007-03-30 och 2007-08-13, ställda till Finans- respektive Socialdepartementet, tagit upp frågan om beskattning av omkostnadsersättning för uppdragstagare. Regeringen har inte för avsikt att ändra de gällande reglerna från 1 januari 2007.

Reglerna innebär att en höjning av avdrag för omkostnader i samband med uppdrag höjs från 1 000 kronor till 5 000 kronor. Förändringen är ett led i finansieringen av skattesänkningar i budgetpropositionen 2007. Ett annat skäl till höjningen uppges vara omfattningen av felaktiga avdrag enligt Skatteverket och att detta då skulle underlätta administration och kontroll av avdragen.

Ärendet behandlades av beredningen för socialpolitik och individomsorg vid sammanträdet den 13 december 2007 inför behandling i styrelsen den 14 december 2007.

130 kronor per månad och uppdragstagare

Efter att SKL haft förnyad kontakt med regeringen angående frågan om förhöjd beskattning av omkostnadsersättningen och även denna gång fått till svar att man inte har för avsikt att ändra reglerna. SKL:s styrelse har därför beslutat att omkostnadsersättningen i rekommendationerna till samtliga uppdragstagare från år 2008 ska höjas med 130 kronor per månad.

Omräkning av rekommendationerna sker årligen och nya cirkulär finns. Höjningen av omkostnadsersättningen för den ökade beskattning på 130 kronor per månad och uppdragstagare ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen. Summan är inte inkluderad i de belopp och procentsatser som finns i rekommendationerna.

Beslut om beskattningen av omkostnadsersättningen 2007 (PDF, nytt fönster)

Skrivelse omkostnadsersättning 2007 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot