Publicerad: 18 december 2017

Fråga och svar

Är SKL:s rekommendationer för arvode och omkostnadsersättning tillämpbara för nätverkshem?

SKL:s rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden.

Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är utredda för ett familjehemsuppdrag.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot