Publicerad: 18 december 2017

Fråga och svar

Har familjehemsföräldrar rätt till föräldrapenning när de tar emot ett familjehemsplacerat barn?

Familjehemsföräldrar har inte rätt till föräldrapenning när de tar emot ett familjehemsplacerat barn. Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har däremot rätt till föräldrapenning.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot