Publicerad: 18 december 2017

Fråga och svar

Kan familjehem bedrivas yrkesmässigt till skillnad från ett HVB hem?

Ett familjehem inte kan bedrivas yrkesmässigt till skillnad från HVB där det enligt 3 kap. 1 § SoF krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt. Med yrkesmässighet avses i detta sammanhang att verksamheten bedrivs kontinuerligt och i förvärvssyfte (prop. 1996/97: 124 s.146).

Definitionen gäller även för så kallade konsulentstödda familjehem, det vill säga familjehem som förmedlas av en privat konsulentverksamhet och därifrån får stöd och handledning genom en konsulent.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot