Publicerad: 19 december 2017

Fråga och svar

Kan frågan om förstärkt arvode bli aktuellt för ett familjehem om någon av familjehemsföräldrarna behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet?

Frågan om förstärkt arvode blir aktuell när nämnden rekryterar ett familjehem där familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet.

Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period.

Inskolningsperioden kan förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning.

För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets förhållande.

Ersättning för förstärkt arvode är ett arvode och är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot