Publicerad: 18 december 2017

Fråga och svar

När ett barn placeras i familjehem, ska nämnden då göra en framställan till Försäkringskassan att barnbidraget ska utbetalas till en familjehemsförälder?

När ett barn placeras i familjehem ska nämnden enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) göra en framställan till Försäkringskassan om att barnbidraget ska utbetalas till en familjehemsförälder.

Barnbidraget eller studiebidraget reducerar nivån på den omkostnadsersättning som kommunen betalar. Familjehemmet får således genom barnbidrag/studiebidrag och kompletterande omkostnadsersättning sina merkostnader för uppdraget täckta.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot