Publicerad: 18 december 2017

Fråga och svar

Vad grundar sig den rekommenderade arvodesersättningen på?

Genom arvodet ersätts familjehemmet för den tid som åtgår för uppdraget. En familjehemsförälders åtaganden är att fungera som förälder i vardagssituationen det vill säga gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal i förskola och skola, besök hos tandläkare och läkare, ta emot företrädare för socialnämnden och delta i fortbildning och handledning.

Informationsansvarig

  • Elisabeth Melin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot