Publicerad: 20 december 2017

Fråga och svar

Vad ingår i en fast omkostnadsersättning för kontrakterade jourhem?

En så kallad rumsersättning för att de är beredda att ta emot ett barn.

Fast omkostnadsersättning utgår då inga barn finns placerade (med beredskap).

Rörlig omkostnads ersättning utgår då barn finns placerade enligt SKLs rekommendationer för omkostnadsersättningar för familjehem för respektive ålder.

När det gäller fast omkostnadsersättning för ett kontrakterat jourhem (avtal med en socialnämnd) så handlar det om att jourhemmet har ett rum i beredskap till ett barn och som är fullt möblerat för barn i den ålder de är godkända för. Viktigt att i en akut känslig situation inte behöva dela rum med andra utan att ha möjlighet till ett enskilt rum i bostaden. Man kan beskriva det som hyra för ett rum inklusive el, värme och möblemang.

Informationsansvarig

  • Elisabeth Melin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot