Publicerad: 18 december 2017

Fråga och svar

Vad innebär höjningen av omkostnadsersättningen på 130 kronor per månad och uppdragstagare?

SKL har höjt omkostnadsersättningen i rekommendationerna från år 2008 och framåt med 130 kronor per månad och uppdragstagare.

Omkostnadsersättningen ska kompensera uppdragstagaren för de faktiska omkostnader som uppdrag medför. Höjningen av omkostnadsersättningen på 130 kronor per månad och uppdragstagare ska läggas på den ordinarie omkostnadsersättningen, inte per uppdrag.

Utbetalas endast av en placerande socialnämnd i en kommun om familjehemmet har fler placeringar.

Informationsansvarig

  • Elisabeth Melin
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot