Publicerad: 25 januari 2019

Fråga och svar

Varför tas höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad och uppdragstagare bort från SKLs rekommendationer?

SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per
månad och uppdragstagare ska tas bort helt.

Anledningen är att Skatteverket har beslutat att denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern.

Om uppdragsgivaren (socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller medges avdrag för ersättningen.

Familjehem som anlitas av en kommun eller ett konsulentföretag, Skatteverkets webbplats

Informationsansvarig

  • Elisabeth Melin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot