Publicerad: 11 oktober 2018

Kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i annat landsting än där placeringskommunen finns

Här finns kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i respektive landsting inklusive tandvården. Uppgifterna uppdateras när nya uppgifter kommer in till SKL.

Enligt socialtjänstlagen är socialnämnden skyldig att underrätta landstinget om att ett barn eller ung person 18–20 år, i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning.

Landstinget är i sin tur enligt lag (2017:209) skyldig att erbjuda hälsoundersökning i dessa fall. Om barnet redan är placerat i en kommun som ligger i annat landsting än hemlandstinget ska det nya landstinget (vårdlandstinget) enligt riksavtalet för utomlänsvård kunna genomföra hälsoundersökningen.

Kontaktuppgifter till landsting för hälsoundersökning inklusive tandvård

Region

Fysisk och psykisk hälsa

Tandhälsa

Blekinge

Barnhälsovården i respektive kommun för 0–6 år

Barn- och ungdomskliniken, Blekinge sjukhus
För 0–17 år
0455-73 10 63 Karlskrona
0454-73 10 63 Karlshamn

För åldersgruppen 18–20 år finns ingen överenskommelse

Folktandvården i respektive kommun

Dalarna

Vårdcentraler i Dalarna
Växel 023-49 00 00

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning
Växel 023-49 00 00

Folktandvården i Dalarna
Växel 023-49 00 00

Gotland

Barn- och ungdomsmottagning Visby lasarett

För 0–12 år
Telefon: 0498-26 43 31 eller
fax 0498-20 35 48

 

Vårdcentral Visby norr
För 13–20 år

0498-26 82 90 eller fax 0498-20 35 57

Folktandvården Visby
0498-26 88 09

Gävleborg

Barnklinikerna ( 0-12 år ):

 

Gästrikland

Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle

Telefon: 026-154099

Postadress: Gävle sjukhus, Barn- och ungdomsmottagningen 107, 801 87 Gävle

Hälsingland

Barn- och ungdomsmottagningen i Hudiksvall
Telefon: 0650-92380
Postadress: Hudiksvalls sjukhus, Barn- och ungdomssjukvården, Budstn 710, Kungsgatan 33, 824 81 Hudiksvall

 

Barn- och ungdomsmottagningen i Bollnäs
Telefon: 0278-38401

Postadress: Bollnäs sjukhus, Barn- och ungdomsmottagning, Budstation -513-, 821 81 Bollnäs

 

Hälsocentraler ( 13-20 år ):

Närliggande hälsocentral

Uppgifter saknas.

 

Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Halland

Barnmottagningen Kungsbacka
Telefon: 0300-56 51 93

 

Barnmottagningen Varberg
Telefon: 0340-48 12 20

Barnmottagningen Falkenberg
Telefon: 0346-560 43

Barnmottagningen Halmstad (även för Hylte o Laholm)
Telefon: 035-13 41 00

Inget klart när det gäller åldersgruppen 18–20 år.

Kontakta den tandvårdsklinik barnet/ den unge tillhör. Vid oklarhet kontakta Tandvården på Regionkontoret

Telefon: 035-13 48 45

Jämtland/ Härjedalen

Hälsocentral
Information om att välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen


Jönköping

Barn och ungdomsmedicinska mottagningar i Jönköpings län
För 0–17 år
Växel 010-241 00 00

Vårdcentraler för unga
18–20 år
Växel 010-241 00 00

Folktandvården

Växel 010-241 00 00

Kalmar

Barnkliniken Kalmar
Telefon: 0480-812 29 receptionen,
Telefontid: 08:30-11:30 och 13:00-16:30

Barnmottagningen Västervik
Telefon: 0490-873 46 receptionen
Telefontid: 08:30-11:30 och 13:00-16:30

Landstinget i Kalmar län
Växel 0480-840 00

Kronoberg

Uppgifter saknas.

Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Uppgifter saknas.

Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Norrbotten

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Skåne

Vårdgivare Skåne

Vårdgivare Skåne Tandvård

Stockholm

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i placeringskommunen (BUMM)

Oklart om de tar emot personer som fyllt 18 år

Tandvården

Sörmland

Hälsoval, Landstinget Sörmland
Telefon: 016-10 43 62 alt. 016-10 43 51

Tandvårdsenheten, Landstinget Sörmland
Telefon 0155-24 59 21 eller
växel 0155-24 50 00

Uppsala

Sektionen för barns vård och hälsa
Telefon: 018-611 03 83 specialistsjuksköterska

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Värmland

Barn och ungdomsmedicinska öppenvårdsmottagningen i:


Arvika

Telefon: 0570-71 27 25 eller 0570-71 27 26 (placeringar i Arvika, Eda, Sunne, Årjäng)

Karlstad Gripen
Telefon: 054-61 66 45 (placeringar i Forshaga, Grums, Hammarö, Hagfors, Karlstad, Kil, Munkfors, Säffle, Torsby, Kronoparken, Rud, Skattkärr)

Kristinehamn
Telefon: 0550-861 28 eller 0550-861 27 (placeringar i Filipstad, Kristinehamn, Storfors)

Saknas uppgifter om åldersgruppen 18–20 år. Tips: ställ frågan till någon av mottagningarna ovan.

Folktandvården i respektive kommun

Västerbotten

Landstinget

Växel 090-785 00 00

Be att bli kopplad till Barn- och ungateamet på hälsocentralen i den kommun som barnet/den unge är placerad i.

Tandvården

Växel 090-7850000

Be att bli kopplad till avdelningschef vid aktuell tandvårdsklinik i den kommun/ort där barnet/den unge är placerad.

Västernorrland

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Västmanland

Barnmottagningen/Barnkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

För barn 0–17 år

Telefon: 021-17 30 00, regionens växel

 

Familjeläkare på den mottagning där individen är listad för unga 18–20 år. Telefon: 021-17 30 00, regionens växel

Kontakta den tandvårdsklinik där barnet eller den unga är listad.

Om det är oklart vilken vårdgivare som barnet är listat hos kan Tandvårdsenheten Region Västmanland kontaktas
Tel. 021-17 47 38.

Västra Götaland

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Uppgifter saknas.
Tips: Kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet/den unge placeras i och fråga.

Örebro

Region Örebro
Växel 010–602 10 00

Region Örebro
Växel 010–602 10 00

Östergötland

Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset

Telefon: 010-104 38 80

Tandvårdsenheten

010-103 73 27 alt.
010-103 73 68

Informationsansvarig

  • Fredrik Hjulström
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot