Publicerad: 11 oktober 2018

Regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården

Det regionala utvecklingsarbetet för barn och unga fortsätter med stöd av kommunerna, sedan den statliga satsningen upphört. SKL samordnar och stödjer det regionala utvecklingsarbetet och nära nog alla län har utvecklingsledare.

Prioriterade frågor 2018

Socialchefsnätverket och nätverket för den regionala samverkans- och stödstrukturen har fastslagit de prioriterade frågorna för 2018 för utvecklingsledarna.

Den nationella samordningen på SKL ska strategiskt stödja det regionala arbetet.

Regionerna kan välja att arbeta med ett eller flera av dessa tio prioriterade områden:

 • Implementering av handlingsplanen ”Stärkt skydd barn och unga”
 • Personal- och kompetensförsörjning (inklusive arbetsmiljöfrågor)
 • Systematisk uppföljning och barns brukarmedverkan
 • Digitalisering och BBIC IT
 • Placerade barns hälsa och skolgång
 • Tidiga och samordnade insatser – i väntan på en ”serviceparagraf”
 • Stöd i arbetet med placerade barn inklusive EKB, utveckling av familjehemsvård och övriga placeringsformer
 • Spridning av Socialstyrelsens nationella kunskapsprodukter
 • Medverka i att ta fram handlingsplanen för missbruk/riskbruk, unga 13 till 29 år
 • Bidra till stabilitet och samordning i den regionala stödstrukturen

Länen/de regionala utvecklingsledarna ska rapportera arbetet till SKL i början av februari 2019.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Kjerstin Bergman
  ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot