Publicerad: 1 oktober 2019

Regionala utvecklingsledare inom den sociala barn- och ungdomsvården

Det regionala utvecklingsarbetet för barn och unga fortsätter med stöd av kommunerna, sedan den statliga satsningen upphört. SKL samordnar och stödjer det regionala utvecklingsarbetet och nära nog alla län har utvecklingsledare.

Prioriterade frågor 2019

Nätverket för den regionala samverkans- och stödstrukturen har fastslagit de prioriterade frågorna för 2019 för utvecklingsledarna.

Den nationella samordningen på SKL ska strategiskt stödja det regionala arbetet.

Regionerna kan välja att arbeta med ett eller flera av dessa tio prioriterade områden:

 • Stärkt barnrätt - stöd i arbetet när barnkonventionen blir lag
 • Personal- och kompetensförsörjning ( inklusive behörighetsregleringen och  arbetsmiljöfrågor)
 • Systematisk uppföljning
 • Digitalisering och BBIC IT
 • Barns hälsa och skolgång
 • Tidiga och samordnade insatser – skola, hälso-och sjukvård, socialtjänst
 • Utveckling av arbetet med placerade barn inkusive ensamkommande bar och unga – utveckling av familjehemsvård och övriga placeringsformer
 • Spridning av nationella kunskapsprodukter
 • Implementering av handlingsplanen mot missbruk och beroende 13-29 år
 • Samordna kommunernas behov på regional nivå och samordna nationella satsningar på regional nivå

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot