Publicerad: 13 juli 2017

Taligenkänning – en teknisk lösning för dokumentation prövas

Den tekniska utvecklingen är eftersatt inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Nu finns ny teknik som möjliggör digital diktering,
taligenkänning. SKL ska med stöd av Socialdepartementet testa hur taligenkänning fungerar i tre kommuner med olika verksamhetssystem.

Den tekniska utvecklingen är eftersatt inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Nu finns ny teknik som möjliggör digital diktering,
taligenkänning. SKL ska med stöd av Socialdepartementet testa hur taligenkänning fungerar i tre kommuner med olika verksamhetssystem.

Projektets upplägg

De tre utvalda kommunerna är Linköping, Norrköping och Haninge. Sammanlagt 37 socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården ska under hösten 2017 använda taligenkänning vid all dokumentation av journalanteckningar.

Projektet genomförs i samråd med Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Maskrosbarn och är indelat i tre faser:

  • förstudie – undersöka om taligenkänning är möjligt att använda i socialtjänsten (mars-aug)
  • genomförandefas - själva testperioden (september-december)
  • utvärdering (2018).

Projektets övergripande mål är att besvara frågan om användningen av taligenkänning medför att dokumentationen blir mer effektiv och tidsbesparande samt mer transparent. Utvärdering kommer att göras genom före- och eftermätning av socialsekreterarnas arbetstid, samt en kvalitativ utvärdering av vad socialsekreterarna tyckte om att använda verktyget.

Projektets resultat redovisas i en slutrapport till Socialdepartementet i september 2018.

Regeringen satsar på digitalt stöd inom sociala barn- och ungdomsvården, regeringen.se

Bakgrunden till arbetet

Bakgrunden till utvecklingsarbetet är kartläggningen som den nationella samordnaren Cecilia Grefves genomfört inom den sociala barnavården. Den tekniska utvecklingen behöver stödjas för att få en mer effektiv dokumentation och för att öka delaktigheten för dem som verksamheten är till för.

Taligenkänning är ett dikteringssystem som främst används inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av taligenkänning kan anteckningar läsas in och omedelbart omvandlas till text i klientens journal.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot