Publicerad: 10 november 2017

SKL:s handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården

SKL:s handlingsplan "Stärkt skydd för barn och unga" innehåller konkreta förslag för att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag.

Handlingsplanen innehåller 44 konkreta förslag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården och lyfter tre huvudområden:

  • Tydligt uppdrag
  • God arbetsmiljö
  • Tillgång till aktuell kunskap

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (PDF, nytt fönster)

Handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, kortversion (PDF, nytt fönster)

Samtliga förslag i handlingsplanen (PDF, nytt fönster)

Förankring och samverkan för att nå resultat

Planen har tagits fram i bred förankring hos förtroendevalda, socialchefsnätverk, individ- och familjeomsorgschefer, handläggare, regionala utvecklingsledare, fackförbund och andra berörda. Barnens, ungdomarnas och familjernas perspektiv utifrån barnets bästa och barns delaktighet har varit ledstjärnan i arbetet.

Slutsatsen är att det behövs samverkan för att uppnå resultat. Här kan SKL:s handlingsplan bidra till att ge verksamheten bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag att skydda och stödja barn och unga som far illa.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot