Publicerad: 21 november 2017

Kvalitetssäkring av modell för mätning av arbetstyngd

SKL initierade 2016 en kvalitetssäkring av Göteborg stads modell för arbetstyngdsmätning. Modellen och resultatet av kvalitetssäkringen har nu publicerats i en rapport.

Rapport Kvalitetssäkring av Göteborgs stads modell för arbetstyngdsmätning

Inrapporteringssystemet är framtaget av Region Jönköping och får användas fritt. Region Jönköping och SKL kan dock inte bistå med support.

I bilaga 4 i rapporten ”Kvalitetssäkring av Göteborgs stads modell för arbetstyngdsmätning” kan du läsa mer om hur inrapporteringssystemet ska användas.

Inrapporteringssystem framtaget av Region Jönköping (excelfil öppnas i nytt fönster)

Varför behövs en modell för mätning av arbetstyngd?

Hur stor arbetsbelastning kan en erfaren eller nyexaminerad socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete? Vad är rimligt och var går gränsen för att uppleva en hanterbar arbetssituation? Hur kan arbetsledare/chefer agera för att det ska bli en bra arbetssituation och arbetsmiljö inom individ- och familjeomsorg, IFO?

För att få svar på dessa frågor startades ett arbete för att ta fram en modell för arbetstyngdsmätning inom Göteborg stad. Modellen har utvecklats under åren, använts i flera stadsdelar och även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Resultat av kvalitetssäkringen

Resultatet visar att den absolut viktigaste komponenten är det återkommande samtalet mellan chef och medarbetare. Genom att upprepa dialogen över tid får chef och medarbetare en samlad bild av hur arbetssituationen ser ut. Upplevelsen av arbetstyngd är på många sätt individuell och påverkas av erfarenhet och kunskap. Vi är alla olika och kan uppleva samma belastning på olika sätt.

Ett bra samarbete mellan verksamheten och HR-funktionen kan bidra till ett långsiktigt arbetsmiljöarbete och en bra verksamhetsutveckling.

Resultatet av kvalitetssäkringen visar också att modellen behöver revideras och utvecklas. Göteborg stad kommer att fortsätta detta arbete och även ta fram en vägledning som bidrar till att arbetstyngdsmätningarna tillämpas på ett likvärdigt sätt.

Så gick kvalitetssäkringen till

Forskaren Gunilla Bergström Casinowsky, GR Välfärd/FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, GR har genomfört uppdraget att kvalitetssäkra modellen.

Tillämpningen av modellen har sett lite olika ut i Göteborg stad och har gett en bra bild av arbetssituationen för berörda medarbetare och arbetsledare/chefer.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot