Publicerad: 16 januari 2018

Stoppa våld mot barn

Sveriges regering är värd för den internationella konferensen "End Violence Solutions Summit" den 14-15 februari 2018 i Stockholm. Kommuner, landsting och regioner uppmuntras att arrangera lokala aktiviteter i samband med konferensen.

Agenda 2030 består av 17 hållbarhetsmål. Mål 16.2 handlar om att stoppa alla former av våld mot och exploatering av barn.

SKL:s arbete med Agenda 2030

Arrangera lokala aktiviteter

Kommuner, landsting och regioner arbetar kontinuerligt med att nå målen för Agenda 2030. Alla SKL:s medlemmar uppmuntras att själva arrangera lokala aktiviteter inom ramen för Agenda 2030, gärna i samband med att konferensen genomförs.

Organisationerna och myndigheterna som bidrar till att stoppa våld mot barn

Flera organisationer i Sverige samverkar kring att nå målet om att få slut på våld mot barn. De bidrar gärna med kunskaps- och metodstöd, råd och inspiration till aktiviteter.

Rädda Barnen

Rädda Barnen bidrar till lokala arrangemang.

Kontakta din lokala representant för Rädda barnen

Eller kontakta Jon Bergeå, tematisk rådgivare för Agenda 2030, jon.bergea@rb.se

Barnafrid

Barnafrid deltar i utbildningar, har färska forskningsrapporter och informationsblad om angelägna ämnen om våld mot barn.

Barnafrid

Kontakta Moa Mannheimer, centrumchef, moa.mannheimer@liu.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomför ett webbseminarium den 15 februari klockan 9-12 med aktuell forskning och insatser kring våld mot barn och sexuella övergrepp. Alla kommuner, landsting och regioner är välkomna att delta.

Forskningsrapport allmänna Barnhuset Våld mot barn 2016 – En nationell kartläggning 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Unicef Sverige

Unicef Sverige lanserar Handbok för socialsekreterare ”Om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning till avslutad utredning” den 25 januari 2018. Handboken beskriver på ett lättillgängligt sätt hur barnkonventionen kan användas som stöd i barnavårdsutredningar. Handboken kommer kunna beställas kostnadsfritt.

För mer information kontakta barnrättsrådgivare marie.hugander.juhlin@unicef.se

Unicef Sverige

Barnombudsmannen (BO)

Använd gärna Barnombudsmannens rapporter, filmer och verktyg.

Barnombudsmannen

För mer information kontakta info@barnombudsmannen.se

BRIS

Nätverket inom Bris kan sprida information om Solution Summit. Bris håller fem regionala nätverksträffar i mars och fem i september/oktober i Malmö, Stockholm, Göteborg, Norrköping och Umeå.

För mer information kontakta regionchef Elisabeth Valinder på elisabeth.valinder@bris.se

Nätverket inom Bris

Unizon

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Unizon

Kontaktuppgifter till lokala jourer Unizon

Konferensen End Violence Solutions Summit 2018

Konferensen End Violence Solutions Summit 2018 är ett samarbete mellan regeringen, Globala partnerskapet och WeProtect.

Konferensen End Violence Solutions Summit 2018

Globala partnerskapet

WeProtect

Hashtag för aktiviteter

Använd hashtag #EndViolenceSWE för att sprida era aktiviteter. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot