Publicerad: 7 augusti 2017

Webbmöten för den sociala barn- och ungdomsvården

SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Även externa gäster från myndigheter, regioner och verksamhet deltar. Målgrupp för sändningarna är framförallt politiker och tjänstemän med fokus på den sociala barn- och ungdomsvården. Alla är välkomna att logga in via dator. Det finns även möjlighet att chatta med oss under pågående möte.

Kommande webbmöten

23 augusti 10.00 – 11.00

För detaljer om hur du kopplar upp dig samt anmälan, kontakta karin.falck@skl.se.

Tidigare webbmöten

2017:

29 maj

Inspelning från 29 maj

Stina Isaksson från Socialstyrelsen om utvecklingsmedel, Petra Rinman och Elisabet Svedberg, Socialstyrelsen om nytt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga, Hashemi-Nik Amir, Länsstyrelsen om barn som försvinner, Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet, SKL och Klas Danerlöv ansvarig för innovationsfrågor SKL, samt Eskil Wadensjö, Professor Stockholms Universitet om hur de ensamkommande etablerar sig i samhället. Moderator: Karin Falck.

28 april

Inspelning från 28 april
Fredrik Hjulström om direktiven för översyn av socialtjänstlagen. Ronnie Magnusson från Migrationsverket om de nya esrättningsrekglerna för EKB. Marja-Liisa Sten, Enhetschef IVO om hur man arbetar för att snabba upp processen för tillståndsgivning. Karin Hermansson, utredare Socialstyrelsen om nytt kunskapsstöd för personal på HVB och till sist Cecilia Grefve om arbetet med att stärka den sociala barn- och ungdomsvården.

28 mars

Inspelning från 28 mars

Linda Jonsson, universitetslektor på Linköpings Universitet berättar om Barnafrids arbete samt deras senaste rapport om barn som utsätts för sexövergrepp på nätet. Magnus Jacobsson berättar om Jämställ.nu. Olga Gilsén från Socialstyrelsen informerade om kunskapsmaterial kring våldsbejakande extremism och Eva Britt Lönnback Yilma och Solveig Freby informerar om påbyggnadsutbildning för socialsekreterare. Henrik Tunér berättar om utbildning i suicidprevention som Uppdrag Psykisk Hälsa arrangerar. 

20 februari

Inspelning från 20 februari

Maria Branting från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om rapporten "HIttar vi hem". Anna Gärdegård från Nordic Welfare om kartläggningen av ekb i Norden samt Catrine Kaunitz från Statens Institutionsstyrelse (SiS) om utmaningarna just nu.

Power point 20 februari (pdf, öppnas i nytt fönster)

25 januari

Inspelning från 25 januari 2017

Innehåller bland annat: Niklas Eriksson, SKL om Handlingsplan för missbruks- och beroendevården. Anna Lilja Qvarlander om EBP konferens. Petra Rinman och Sara Djupsund från Socialstyrelsen om informationssatsning för privatpersoner som vill hjälpa barn. Mikael Thörn och Åsa Furén-Thulin om barnäktenskap samt Kjerstin Bergman om BBIC IT upphandlingsstöd och tidiga insatser.

Power point 25 januari (pdf, öppnas i nytt fönster)

2016

28 januari 2016

24 februari 2016

17 mars 2016

22 april 2016

26 maj 2016

12 september 2016

17 oktober 2016

17 november 2016

12 december 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot