Publicerad: 9 maj 2018

Webbsändningar för den sociala barn- och ungdomsvården

SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Även externa gäster från myndigheter, regioner och verksamhet deltar. Målgrupp för sändningarna är framförallt politiker och tjänstemän med fokus på den sociala barn- och ungdomsvården. Alla är välkomna att logga in via dator. Det finns även möjlighet att chatta med oss under pågående möte.

Samtliga webbsändningar på SKL Play

Kommande webbsändningar

  • 22 augusti klockan 10.00 - 11.00

För detaljer om hur du kopplar upp dig samt anmälan, kontakta karin.falck@skl.se.

Webbsändningar om den sociala barn- och ungdomsvården

2018

Webbsändning 2 maj

Utredningen Framtidens socialtjänst har överlämnat delbetänkande till regeringen, Monica Malmqvist utredare Regeringskansliet, Fredrik Hjulström, SKL. Intervju med Cecilia Moore om hur man arbetar med placerade barns hälsa i Sörmland (filmat inslag). Överenskommelse om ökad tillgänglighet i barnhälsovården, Tyra Warfvinge handläggare SKL. Tidiga insatser - Intervju med Jonatan Alamo Block, Barn- och utbildningschef Falun  (filmat inslag). Vägledning – barn som uppges vara gifta. Tina Trygg utredare Socialstyrelse. Letterbox Club, Sofia Lager Milton, FoU utredare Region Jönköping. Moderator: Karin Falck, SKL.

2017

Webbsändning 29 maj
Stina Isaksson från Socialstyrelsen om utvecklingsmedel, Petra Rinman och Elisabet Svedberg, Socialstyrelsen om nytt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga, Hashemi-Nik Amir, Länsstyrelsen om barn som försvinner, Pia McAleenan, projektledare för Förnyelselabbet, SKL och Klas Danerlöv ansvarig för innovationsfrågor SKL, samt Eskil Wadensjö, Professor Stockholms Universitet om hur de ensamkommande etablerar sig i samhället. Moderator: Karin Falck.

Webbsändning 28 april
Fredrik Hjulström om direktiven för översyn av socialtjänstlagen. Ronnie Magnusson från Migrationsverket om de nya ersättningsreglerna för EKB. Marja-Liisa Sten, Enhetschef IVO om hur man arbetar för att snabba upp processen för tillståndsgivning. Karin Hermansson, utredare Socialstyrelsen om nytt kunskapsstöd för personal på HVB och till sist Cecilia Grefve om arbetet med att stärka den sociala barn- och ungdomsvården.

Webbsändning 28 mars
Linda Jonsson, universitetslektor på Linköpings Universitet berättar om Barnafrids arbete samt deras senaste rapport om barn som utsätts för sexövergrepp på nätet. Magnus Jacobsson berättar om Jämställ.nu. Olga Gilsén från Socialstyrelsen informerade om kunskapsmaterial kring våldsbejakande extremism och Eva Britt Lönnback Yilma och Solveig Freby informerar om påbyggnadsutbildning för socialsekreterare. Henrik Tunér berättar om utbildning i suicidprevention som Uppdrag Psykisk Hälsa arrangerar. 

Webbsändning 20 februari
Maria Branting från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om rapporten "Hittar vi hem". Anna Gärdegård från Nordic Welfare om kartläggningen av ekb i Norden samt Catrine Kaunitz från Statens Institutionsstyrelse (SiS) om utmaningarna just nu.

Bildspel om den sociala barn- och ungdomsvården, 20 februari, PPT (PDF, öppnas i nytt fönster)

Webbsändning 25 januari
Innehåller bland annat: Niklas Eriksson, SKL om Handlingsplan för missbruks- och beroendevården. Anna Lilja Qvarlander om EBP konferens. Petra Rinman och Sara Djupsund från Socialstyrelsen om informationssatsning för privatpersoner som vill hjälpa barn. Mikael Thörn och Åsa Furén-Thulin om barnäktenskap samt Kjerstin Bergman om BBIC IT upphandlingsstöd och tidiga insatser.

Bildspel om den sociala barn- och ungdomsvården, 25 januari, PPT (PDF, öppnas i nytt fönster)

Handlingsplanen och ensamkommande

2016

Webbsändning 28 januari

Webbsändning 24 februari

Webbsändning 17 mars

Webbsändningar om den sociala barn- och ungdomsvården

2016

Webbsändning 26 maj

Webbsändning 12 september

Webbsändning 17 oktober

Webbsändning 17 november

Webbsändning 12 december

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot