Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 5:19

SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Program/innehåll

Välkomna

Karin Falck, moderator

Material om könsstympning

Inga-Maj Andersson, utredare Socialstyrelsen

Kartläggning av orosanmälningar

Therese Olmsäter, utredare Socialstyrelsen

Viewpoint

Pani Hormatipour, handläggare SKL

Spånga-Tenstagruppen - för barn i skolan

Soma Amin, leg. psykolog och projektledare

SIMBA - utvecklingsarbete i kommunerna Tjörn, Ale, Stenungssund och Kungälv

Carina Westerelve, Processledare, SIMBA och Anna Waller, projektledare SIMBA

Material till familjehemsföräldrar (medverkar per telefon)

Johan Pyrell, ordförande Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF)

Avslut

Karin Falck, moderator

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot