Publicerad: 9 juli 2018

Digitalisering inom social omsorg

Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten omfattas av visionen för e-hälsoarbetet, Vision e-hälsa 2025. SKL stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering på flera sätt.

Vision e-hälsa 2025 har tagits fram av regeringen och SKL och antogs i mars 2016. Syftet med visionen är i korthet att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. I visionen uttalas också att arbetet ska omfatta välfärdsteknik, det vill säga digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

SKL:s arbete med Vision e-hälsa 2025

SKL:s arbete för att främja utvecklingen med välfärdsteknik innehåller bland annat verktyg för självskattning och stöd för upphandling.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot