Publicerad: 11 oktober 2018

Digitalisering inom social omsorg

SKL stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala omsorgen. Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet och inflytande.

Startsidan på skl.se

Här samlas frågor och svar om socialtjänsten och dataskyddsförordningen GDPR.

barn och unga - ensamkommande

Nätverket ska öka kommunernas förmåga att göra goda inköp av välfärdsteknik och digitala lösningar.

Startsidan på skl.se

Kommunerna har fått 350 miljoner kronor för att utveckla välfärdstekniken inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

barn och unga - ensamkommande

Visionen omfattar den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Arbetet omfattar också välfärdsteknik.

Informationsansvarig

  • Agneta Aldor
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot