Publicerad: 28 december 2018

Dataskyddsförordningen GDPR för socialtjänst

SKL jobbar aktivt med att tolka vad den nya dataskyddsförordningen innebär praktiskt för socialtjänsten.

Vanliga frågor och svar om GDPR

Här samlas vanliga frågor och svar som rör socialtjänsten och GDPR.

Frågorna och svaren är indelade i flera kategorier:

Behandla personuppgifter

Incidentrapportering

Personuppgiftsbiträdesavtal

Radering och rättelse

Registerförteckning

Registerutdrag

Samtycke för att behandla personuppgifter

Sekretess och GDPR

SMS och e-post

SoLPUL och GDPR

Övriga frågor

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot