Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Får uppgifter om orsak till kontakt med socialtjänsten registreras?

Fråga: Får uppgifter om orsaker till kontakt med socialtjänsten registreras i verksamhetssystem, till exempel våld i familj, missbruk?

Syftet är att få fram statistik för verksamheten. Uppgifterna finns i den enskildes digitala personakt. Kan uppgifterna ses som ett allmänt intresse?

Svar: Det är en form av uppföljning. Om uppföljningen är nödvändig för verksamheten, till exempel planering och resurssättning, får sådana uppgifter behandlas i ett så kallat sammanställningsregister. Då är den rättsliga grunden uppgifter av allmänt intresse.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot