Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Får vi använda personuppgifter till olika analyser?

Fråga: Är det tillåtet att använda personuppgifter som samlats in vid ansökan om ekonomisk bistånd i olika analyser? Det kan dels handla om att identifiera vilka individer som är lämpliga för olika typer av riktade insatser för att komma i egen försörjning? Är det profilering? Beror det på om de uppgifter som används är känsliga, till exempel födelseland? Har kommunen rätt att använda insamlade personuppgifter för att göra analyser som behövs för att kunna styra sin verksamhet och göra prognoser?

Svar: En socialnämnd får skapa så kallade sammanställningsregister innehållande känsliga personuppgifter för bland annat ändamålet uppföljning, utvärdering, statistik och kvalitetssäkring samt insatser som innefattar myndighetsutövning. Svaret är således ja.

Utan mer information är det svårt att säga om det rör sig om profilering. Enligt GDPR är profilering varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Om behandlingen är helt automatiserad kan det röra sig om profilering. Det går för sig enligt SoLPUL och SoLPUF. Om profileringen skulle inbegripa i framtiden automatiserade beslut krävs brukarens samtycke.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot