Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Handlingar som inte kan kopplas till ett ärende eller person

Fråga: Hur ska vi hantera de handlingar som kommer in till oss och som inte kan kopplas till ett ärende/person? Vi har idag en pärm där handlingarna sätts in i kronologisk ordning.

Svar: Det rör sig fortfarande om personuppgifter. Handlar det dock om lösblad i en pärm så omfattas dessa uppgifter inte av dataskyddsförordningen eller SoLPUL.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot