Publicerad: 11 oktober 2018

Incidentrapportering, frågor och svar

Vanliga frågor kring incidentrapportering.

Hur fungerar personuppgiftsbiträdets incidentrapporteringsskyldighet?

Fråga: Hur fungerar personuppgiftsbiträdets incidentrapporteringsskyldighet om det är en leverantör som har flera kommuner? Till exempel om det visar sig att det i kommun 1 förekommit att en journalhandling har duplicerat sig själv in i en annan persons akt. Har de då skyldighet att rapportera den incidenten även till andra kommuner som använder samma system?

Svar: Det låter som en oavsiktlig händelse som inneburit att känsliga personuppgifter obehörigen röjts. Ett kriterium för rapportering är att det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. I personuppgiftsbiträdesavtal bör man dock säkerställa att en leverantör rapporterar alla slag av incidenter i enklare form till personuppgiftsansvarig för att bedöma om en rapportering enligt GDPR ska göras.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot