Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Exempel på rättslig förpliktelse

Ett bra exempel är kravet i 2 kap. 7 § SoL på att upprätta en SIP. Ett annat exempel är den generella dokumentationsskyldigheten i 11 kap. 5 § SoL.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot