Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Exempel på rättslig förpliktelse

Ett bra exempel är kravet i 2 kap. 7 § SoL på att upprätta en SIP. Ett annat exempel är den generella dokumentationsskyldigheten i 11 kap. 5 § SoL.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot