Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Får vi registrerar personuppgifter i Nationella Kvalitetsregister?

Nationella kvalitetsregister regleras i patientdatalagen. Det är även frivilligt att registreras och det är därför viktigt att information ges till brukare att kunna slippa bli registrerad, även rätt att bli bortglömd.

Personer i ordinärt boende som har hemtjänst och omsorgsinsatser enligt SoL, behöver inte alls ha behov av insatser från hemsjukvården. Kanske inskriven vid vårdcentralen – då registrerar vårdcentralen i kvalitetsregister. Patientdatalagen tillåter för övrigt registrering av uppgifter i kvalitetsregister om patienten saknar permanent beslutsförmåga om det inte finns anledning att tro att denne skulle motsätta sig det

Observera! Kvalitetsregister är enbart avsedda för hälso- och sjukvård – inte socialtjänst. Brukaren måste ha en vårdrelation med kommunala hälso- och sjukvården!

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot