Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Behöver vi teckna avtal med Socialstyrelsen?

Fråga: Ska kommunen teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med Socialstyrelsen avseende den årliga äldreundersökningen?

Svar: Nej, Socialstyrelsen behandlar inte uppgifterna för kommunens räkning utan gör det självständigt med stöd av GDPR och regeringens uppdrag till myndigheten att göra sådana uppföljningar (rättslig skyldighet).

Socialstyrelsens statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess (absolut sekretess). Det innebär att kommunerna utan risk för men eller skada för vård- och omsorgstagaren kan lämna ut efterfrågade uppgifter eftersom uppgifterna har lika starkt skydd hos Socialstyrelsen. Utlämnandet sker för uppföljning vilket är ett tillåtet ändamål enligt SoLPUL.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot