Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Behövs avtal när information lagras på egen server lokalt?

Fråga: Behövs personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantörer även om man lagrar informationen på egen server lokalt?

Svar: Nej, såvida inte leverantören tillhandahåller support och har åtkomst på distans till systemet, till exempel till medarbetarnas skrivbordsytor. Då ska personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot