Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Behövs avtal när information lagras på egen server lokalt?

Fråga: Behövs personuppgiftsbiträdesavtal med systemleverantörer även om man lagrar informationen på egen server lokalt?

Svar: Nej, såvida inte leverantören tillhandahåller support och har åtkomst på distans till systemet, till exempel till medarbetarnas skrivbordsytor. Då ska personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot