Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Behövs det avtal med privata hemtjänstbolag?

Fråga: I SoLPUF står det att en kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som myndigheten utför och att juridiska personer som ansvarar för privat verksamhet är personuppgiftsansvarig för den
behandling som görs i dess verksamhet.

Betyder det att till exempel privata hemtjänstbolag själva är personuppgiftsansvariga och att nämnden inte behöver teckna personuppgiftsbiträdesavtal med dem? Behöver den privata utföraren i så fall teckna ett avtal där nämnden är personuppgiftsbiträde?

Svar: Ja, privata hemtjänstbolag är personuppgiftsansvariga. Använder bolaget någon form av tjänst, till exempel en dokumentationstjänst, som erbjuds av kommunen ska personuppgiftsbiträdesavtal tecknas eftersom kommunen i detta fall agerar som personuppgiftsbiträde.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot