Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Behövs det personuppgiftbiträdesavtal med HVB-hem och hotell?

Fråga: Hanterar externa leverantörer, så som HVB-hem och stödboenden, personuppgifter för socialtjänstens räkning? Det vill säga, behövs det personuppgiftbiträdesavtal med HVB-hem och hotell som kommunen använder som boende för hemlösa?

Svar: Nej, de behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvariga. Det framgår av förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot