Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Hur ska gemensamma system regleras?

Fråga: Hur ska överföring av (känslig) information från stadens nämnder/förvaltningar till gemensamma system regleras? Ska vi ingå avtal med varandra eller ska SLF (kommunstyrelsens förvaltning) ingå avtal med leverantör för samtliga nämnders/förvaltningars räkning?

Svar: Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling, om den är en självständig nämnd. Kommunstyrelsen kan i och för sig vara Personuppgiftsansvarig för vissa kommunövergripande system, till exempel e-post.

Det är den personuppgiftsansvarige som ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal med biträde. Det kan innebär att flera förvaltningar själva tecknar sådana avtal.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot