Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Hur ska gemensamma system regleras?

Fråga: Hur ska överföring av (känslig) information från stadens nämnder/förvaltningar till gemensamma system regleras? Ska vi ingå avtal med varandra eller ska SLF (kommunstyrelsens förvaltning) ingå avtal med leverantör för samtliga nämnders/förvaltningars räkning?

Svar: Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling, om den är en självständig nämnd. Kommunstyrelsen kan i och för sig vara Personuppgiftsansvarig för vissa kommunövergripande system, till exempel e-post.

Det är den personuppgiftsansvarige som ska teckna personuppgiftsbiträdesavtal med biträde. Det kan innebär att flera förvaltningar själva tecknar sådana avtal.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot