Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Landsting och regioner är personuppgiftsbiträden åt privata vårdbolag

Fråga: När det gäller våra privata hemtjänstföretag och äldreboenden så måste de sköta sin dokumentation/journalhantering i vårt verksamhetssystem. Eftersom de har ett eget personuppgiftsansvar funderade vi på om det formellt gör nämnden till biträde eller om vi istället ska göra bedömningen att vi är personuppgiftsansvariga?

Svar: Inom den offentliga hälso- och sjukvården är landstingen och regionerna personuppgiftsbiträden åt de privata vårdbolag som nyttjar huvudmannens journalsystem. Stockholms läns landsting är ett sådant exempel där många av de privata vårdutförarna använder Take Care som är ett journalsystem som tillhandahålls av landstinget. Den nämnd eller det kommunala bolag som tillhandahåller tjänsten är personuppgiftsbiträde såvitt jag kan bedöma.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot