Publicerad: 9 april 2018

Fråga och svar

När bör man gallra interna system?

Fråga: Finns det någon rekommendation för när man bör gallra sina interna system? Gäller system som inte regleras av någon specifik lag när det gäller gallring.

Svar: Nej, det beror helt och hållet på ändamålet för behandlingen. 

Du behöver göra en behovs- och gallringsanalys för att kunna fastställa gallringsfrister. I övrigt ska det framgå av nämndens dokumenthanteringsplan hur handlingar och uppgifter ska gallras. Ger den inget svar på frågan måste man göra en behovs- och gallringsanalys.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot