Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Hur fyller jag i registerförteckningen och vilken nivå är lagom?

Fråga: Vilken "nivå" bör jag lägga de olika registreringarna i registerförteckningen på? Är det tillräckligt att exempelvis lägga in "Placeringar av barn enligt SoL" eller måste man göra en registreringar för varje enskild placering?

Svar: Det räcker att ange typ av personuppgiftsbehandling. Du ger ett bra exempel – placering av barn enligt SoL.

Mall för registerförteckning under punkt 4

Webbsändning om hur du kan fylla i registerförteckningen under mallen

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot